İnternet Mimlerinde Kültürel Üretim : Dijital Kültürde Sanatın ve Tarihin Yorumlanması

Marmara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şeyda Barlas Bozkuş'un yayımladığı Dijital Kültürde Sanatın ve Tarihin Yorumlanması makalesinin özetidir.

İnternet Mimlerinde Kültürel Üretim : Dijital Kültürde Sanatın ve Tarihin Yorumlanması
Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar

İnternet Mimlerinde Kültürel Üretim : Dijital Kültürde Sanatın ve Tarihin Yorumlanması

Mimler, belirli düşünce formlarını ileten sözsüz araçlardır. Aynı durumu emojiler için de düşünebiliriz. Limor Shifman'a göre mim çoklu katılımcıların olduğu ortak anlam yaratan dijital bir üründür. Katılımcıların mizahı şekilde kendini dışavurumudur. Bu makalede Bozkuş, Türkiye üzerinde durarak mimlerin tarihsel gelişimini ve post modern kültürün analizi yapmak istemiştir. Popüler internet kültürünün mimler yoluyla yeni nesil eğlence alanına nasıl dönüştürdüğünü ve mimin taşıdığı anlamın ve bunun üzerinde sanatla tarihin üstlendiği rolü inceleyecek.

Yeni Nesil Karikatür İnternet Mimlerine Bakış

Esas amacı eğlendirme olan mimler, kültürel ve sanatsal değerleri yeni medya aracılığıyla yansıtan post modern bir folklor ürünüdür. İmgesel düzeyde ise hayata geçirildikleri ortamın kültürel kodlarını içeren oluşumlardır. Önemli nokta ise metinlerarası olmasıdır. Bu da edebiyattan çıkış noktasını alarak, bir başka eserden izler taşıyarak yeni bir eser oluşturulmasıdır. Mim aslında pratik olarak daha önce elde edilmiş video, fotoğraf, mesaj, dijital kolaj gibi türleri barındıran geniş bir yelpazedir. Bu noktada kendinden önceki üretilen eserin ürünüdür. Kurgusal anlatım ile gündemin popüler konuları ikonlaşabilmektedir. 

Sanat tarihi içerisinde üretilmiş tabloların günümüz politik koşullarında kes yapıştır yöntemi ile yeniden dijital üretimi Türkiye'deki mim çalışmalarının büyük bir kısmını oluşturur. Tarihsel açıdan ise mim kültürünü olgunlaştıran olgu 2000'li yıllarda Rönesans Ünlüleri dizisinin ortaya çıkması ile olmuştur. Hızlı üretilen bu yapıtlar aynı şekilde hızlı bir tüketimi de doğurmuştur. 

Walter Benjamin'in sanatın üretim mekanizmalarını irdelelediği " Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Yapıtı" adlı eserinden kitlesel üretimin sanat değerini düşüreceğini ve estetik açıdan değer kaybı yaratacağı ve de eserin biricikliğinin kaybolacağı tezlerini açıklamıştır. 

Diğer bir açıdan kültürel kodların, yasakların direnişlerin ikonikleşmesini sağlaması ve de ortak değer anlam yaratması açısından alt anlamı güçlü olan görsel ağa da dönüşmektedir. Dijital iletişim çağında değişen mizah kültürüne göre mimler sosyo-kültürel ortamın bir ürünüdür. Post modern analiz yöntemi ile mimler üzerinden toplumsal bir harita çıkarmak mümkündür. Mimler içerdiği çok seslilik ve de değişken yapısı ile düzene karşıdır. Post modernitenin yapısına uygundur. 

Postmodern çağda Lyotard’ın (1984) büyükanlatıların çöktüğü evrendeki  kuralsızlık durumunu mim kültürünün doğasında da görebiliriz. Mimler, her zaman belirli bir hedefe veya bakış açısınaodaklanmadığı halde ağırlıklı olarak içerdiği eleştirel söylem nedeniyle post-modern teoriye dayanarak kuralsız çalışırlar.

Sanat, temelinde müze,galeri ve akademi gibi ortamlarda değer kazanır ve anlam taşır. Bunun dı-şında afiş, reklam veya popüler medya metinlerinde sanat kendi aurasının dışında tüketim metası haline dönüşür. Bu sırada mimler sanatsal estetiğe dayalı eserleri gündelik hayatta yaşantımıza kattığımız olgularla birleştirir. Mimler, kendi yapılarında bir şeyler kaybedip aynı zamanda kazanmaktadırlar. İnternet üzerinde üretilme, dolaşıma sokulma, çoğaltılma ve alımlanma süreçlerinde göstergebilim, yapısökümü, metinlerarasılık, söylem,iktidar, gerçeklik rejimi ve hipergerçeklik gibi post modern kültürel analiz kavramları içerisinde değerlendirilecektir.

Sonuç Yerine

İnternet mimleri kitlesel üretim olarak değerlendirilmiş olup, dinamik birer performanslardır. Post modern kültürel anlatı ve tarihin gündelik hayatta yeniden üretimi kapsamında değerlendirilmedir. Bu şekilde mimler, taşıdıkları kültürün bir ürünü olurlar. Sadece bir eğlence unsuru olmaktan çok hem dijital olarak sanatın yeniden üretimi ve alternatif ifade söylemini doğurmaktadır. Dilin yeniden üretimi ve ve tarihin yeniden kodlanması şeklinde düşünüldüğünde dijital kültür için önemli bir anlamdır.

Marmara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şeyda Barlas Bozkuş'un yayımladığı  Dijital Kültürde Sanatın ve Tarihin Yorumlanması makalesinin özetidir.


Daha Fazlasını Görmek İçin Tıklayınız

Tepkileriniz Nedir?

like
4
dislike
0
love
2
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0
Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar