Matrix veya Platon'un Mağarasından Kurtuluş

Mağara Alegorisi bugün ne anlam ifade ediyor?

Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar

Platon'un Mağara Alegorisi

"İdealar kuramı her ne kadar da en genel anlamda zihinde oluşan ve belirli anlayış formlarına dönüşen, bugün 'duyumsanamaz' görüşünü koruyan algılamalar dizisi olsa da idealar daha çok basitçe, yaşantımızın, bellekteki akışının kendimiz tarafından ve tarafımızdan olmayan bir dizi denetim mekanizmalarının oluşturduğu bir çeşit sayısal kolajlar dizisidir; bir başka deyişle;..." 

Bugün felsefenin çıkmazlarından biri olan hakikat arayışı devam etmektedir. Bizler de eylemlerimizin içeriklerini ya da bize yönlendirilen eylemleri analiz ederken hakikate inmek, onu bulmak ve inanmak istiyoruz.  Filozoflar da her zaman ilk neden odaklanmak istemişlerdir. 

"... zihin, belleğe kaydolan verileri saklar ve biz bellek bölümünün gücüne ve seçiciliğine bağlı kalarak istencimiz veya beklentilerimiz ekseninde kimi veriler - yeni benzer veya olmayan bilgiler - oluştururuz. Zihinde doğan bu yeni bilgi bütünü, sonrasında dış dünya (nesneler dünyası) ile tutarlılıklarını ilişkilendirir. Ortaya çıkan bu düşünsel bütün, fiziksel ortam ile - zaman, onun içindeki gerçeklik, görelilik ve en önemlisi belleği ikna ediciliği ki bu, aynı zamanda fiziksel olana aykırı gelmemesi anlamı taşır - kendisini söz konusu gerçeklikte benimseten yeni bakış açısına verilen kuramın 'soyut' sistemlenen bilgiler dizisidir."

 

Sanal Gerçeklik Çağında Arkhe Arayışı

Madde, zihin, epistemoloji, gerçeklik, sanallık tartışmalarında yeni bir alan açacak olan olgu
sanal gerçeklik teknolojisidir. David Weberman (2003) Matrix ve Felsefe kitabında 1966 ve 1974
yılları arasında teknolojinin gelişmesi ve sermayenin sınırları aşarak küreselleşmesi sonucu dünyanın büyük bir değişim geçirdiğini ve artık yeni bir döneme girildiğini söyler. Televizyon, kablolu TV, bilgisayarlar, internet, cep telefonlarının gelişimi yaşanılan süreci doğrudan ve büyük oranda etkilemiştir. Bütün bunlar insan tecrübesini, duyguları, düşünceleri değiştirmiş insanları “gerçek bir yer duygusu olmayan bir dünyada” “kuşkucu ve inançsız” “birer ruhani gezgin” haline getirmiştir.

Mağara alegorisinde anlatılan durum Matrix kadar radikal bir durum. Mağaranın dışına çıkmak demek, kendi bedenlerini bırakıp varlık sahnesine dönmek demek. Bu durum zaman ve tarihle ilgili olmadığından evrensel bir durumdur. 

Dolayısıyla esas mesele, makineye bağlanmak değildir. Kendini bilmektir nerede ve nasıl olursa olsun gölgelerin ya da Matrix'in herhangi bir dışsal aygıtın hakikatin sadece bir gölgesi olduğunu, asıl olmadığını bilmektir. 

Tepkileriniz Nedir?

like
2
dislike
0
love
2
funny
0
angry
0
sad
0
wow
2
Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar