Siber Kültür ve Hiper Gerçeklikte Değişen Yaşam

Kırıkkale Üniversitesi, Felsefe Bölümü Yardımcı Doçent Aysel Demir tarafından Online Academic Journal of Information Technology dergisine yazılan yazının özetidir.

Siber Kültür ve Hiper Gerçeklikte Değişen Yaşam
Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar

Siber Kültür ve Hiper Gerçeklikte Değişen Yaşam

Dünya değişmektedir, dönüşmektedir. Doğal dünyayı sanallaştıran şey günümüzde tüketim endüstirisi ya da iletişim teknoloji olarak görülmekle birlikte asıl dönüştürücü unsur, bilişim teknolojileridir.

Yeni medya, bilgisayar ağı yapıları arasında iletişim kurmaya yaraya yazılımlara dayanır ve erişilebilirlik olanaklarını yükseltip toplum içerisinde etkileşim kurma yeteneğini artıran bir araç olarak karşımıza gelir.

Medya, yaşamımızın doğasını değiştirme gücünü ve hakkını kendinde bulabilmektedir. Dijital medya araçları sadece dünyayı yansıtmakla kalmayıp, bunun yanında dünyanın gidişatına keskin bir biçimde de yön vermektedir. Medya, gün geçtikçe artan bir biçimde toplumu, devlet kurumları, dini söylemleri istediği gibi kendi çıkarına göre yönlendirebilmektedir. Medya, yaydığı ideolojiyi halka kabul ettirebilme potansiyelini sahiptir. Bu anlamda, çoğunlukla da demokrasi ve özgürlüğün getirilmesine aracı olmak yerine, siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır. Buna göre, teknoloji de modern öznenin kontrol altına alınmasına ortam hazırlamaktadır diyebiliriz. İnternet ve televizyon yoluyla medya, kendi iktidarını yaratarak kitleler üzerinde kendi görüşleri doğrultusunda hâkimiyet kurmaktadır. Böylece, popüler kültür dünyasında kitlelerin ne seçecekleri, ne tüketecekleri bireylerin kendi kontrolleri dışında belirlenmiş olur. Medya, aynı zamanda, kendine sözde değer ve inançları uzlaştırıcı görevini vererek, bireylerin düşüncelerini sistemin istediği biçimde yeniden yapılandırır, sosyal bilinci istenilen şekilde yeniden üretir.

Tüm dünyayı elektronik ortamda birbirine bağlayan dijital teknoloji temelinde internet, günümüz toplumunda dönüştürücü bir rol oynamaktadır. Sürekli değişimle yeniden şekillenen siber kültür, aynı zamanda kontrol rejimlerini de baskın bir biçimde var etmiştir. Siber alanda özgürleştiğini düşünüp yeni kimliklerin peşinde koşan birey, kontrol mekanizması temelinde kimliksizleşme ile karşı karşıyadır. Ayrıca siber alanda, hiper gerçeklikle tanışan bireyin yaşamındaki gerçeklik sıkıntılıdır ve bugünkü yaşamı sadece imgeden, yanılsamadan ya da simülasyondan ibarettir. Özellikle sanat alanında, sanat ve sanatçının sorun yaşamasına ortam hazırlayan siber kültür, hiper gerçeklik ile simülasyon yaşamda temel noktalar olmuştur. Gelinen son noktada, sanatın temel yapılarından olan nitelik, özgünlük, özerklik gibi kavramların yerini ‘ne olsa gider!’ (everything goes) sloganı almış, her alanda kendini gösteren manipülasyon sanatın yapılanmasını değiştirmiştir. Kısaca, bilişim teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte yaşam önemli bir biçimde değişime uğramış, söylemden sanata kadar her alanda dönüşüm başlamıştır.

 


Daha Fazlasını Görmek İçin Tıklayınız

Tepkileriniz Nedir?

like
2
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0
Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar